AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat trang 26, tỉnh nào của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp với Trung Quốc và Lào?

  • A. Điện Biên.
  • B. Hà Giang.
  • C. Lai Châu.
  • D. Quảng Ninh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>