YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tình hình phát triển hiện nay của ngành thủy sản cần

  • A. khai thác quá mức các nguồn lợi ven bờ.
  • B. khai thác quá mức các đối tượng đánh bắt có giá trị kinh tế cao.
  • C. sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi.
  • D. Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA