ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Don't assume that he will help you.

  • A. You should take his help for granted.
  • B. He will certainly help you.
  • C. You shouldn't take his help for granted.
  • D. His help is not necessary.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Đừng có làm ra vẻ rằng anh ta sẽ giúp bạn.

  A. Bạn nên nhờ sự giúp đỡ của anh ta.

  B. Anh ta chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn.

  C. Bạn không nên chờ sự giúp đỡ của anh ta.

  D. Sự giúp đỡ của anh ta là không cần thiết.

  Câu gốc: Đừng nghĩ là anh ta sẽ giúp bạn = Bạn không nên xem vệc anh ta giúp đỡ là điều hiển nhiên

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 941

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1