AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She gets up early to prepare breakfast so that her children can come to school on time.

  • A. Despite her getting up early to prepare breakfast, her children cannot come to school on time.
  • B. Because she wants her children to come to school on time, she gets up early to prepare breakfast.
  • C. If she does not get up early to prepare breakfast, her children will not come to school on time.
  • D. Unless she gets up early to prepare breakfast, her children will not come to school on time.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Bà ấy dậy sớm chuẩn bị bữa sáng để con cái có thể đến trường đúng giờ.

  A. Mặc dù dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, con cái bà ấy vẫn không thể đến trường đúng giờ.

  B. Bởi vì bà ấy muốn con cái đến trường đúng giờ, bà ấy đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

  C. Nếu bà ấy không dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, con cái bà ấy sẽ không đến trường đúng giờ.

  D. Nếu bà ấy không dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, con cái bà ấy sẽ không đến trường đúng giờ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>