YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The last time I went to the museum was a year ago.

  • A. I have not been to the museum for a year.
  • B. A year ago, I often went to the museum.
  • C. My going to the museum lasted a year.
  • D. At last I went to the museum after a year.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cấu trúc thì hiện tại đơn ---> thì hiện tại hoàn thành

  Lần cuối cùng tôi đi bảo tàng là cách đây một năm.

  A. Tôi đã không đi bảo tàng một năm rồi.

  B. Cách đây một năm, tôi thường đi bảo tàng.

  C. Chuyến đi bảo tàng của tôi dài một năm.

  D. Cuối cùng, tôi đến bảo tàng sau một năm.

  Câu gốc: "Lần cuối tôi đến bảo tàng là 1 năm trước" = Tôi chưa đi đến bảo tàng 1 năm nay

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 916

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON