AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dave had to take a cut in pay to keep from losing his job.

  • A. Dave's salary was lowered.
  • B. Dave lost his job and had to cut in pay.
  • C. Dave had an accident and lost his job.
  • D. Dave was given a salary increase.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án A.

  take a cut in pay: cắt giảm lương = Lương của Dave bị giảm.

   

  take a cut = take a share of money

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>