YOMEDIA
UREKA
 • Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  They are not allowed to go out in the evening by their parents.

  • A. Their parents do not want them to go out in the evening.
  • B. Their parents never let them to go out in the evening.
  • C. Going out in the evening is permitted by their parents.
  • D. Although their parents do not allow, they still go out in the evening.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A.

  Họ không được bố mẹ cho phép đi chơi vào buổi tối

  A. Bố mẹ họ không muốn họ đi chơi tối.

  B. Bố mẹ không bao giờ để họ đi chơi tối.

  C. Đi chơi tối được bố mẹ cho phép.

  D. Mặc dù bố mẹ không cho phép, họ vẫn đi chơi tối.

  Cấu trúc: Allow sb to do st = Let sb do st: cho phép ai làm gì, đây là 2 câu đồng nghĩa nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF