YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Although my parents are busy at work, they try to find time for their children.

  • A. My parents are so busy at work that they cannot find time for their children.
  • B. Busy at work as my parents are, they try to find time for their children.
  • C. My parents are too busy at work to find time for their children.
  • D. My parents rarely have time for their children because they are busy at work.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Mặc dù bố mẹ tôi rất bận việc, họ vẫn cố gắng dành thời gian cho con cái.

  A. Bố mẹ tôi bận việc đến mức không thể dành thời gian cho con cái.

  B. Bận bịu công việc, bố mẹ tôi vẫn dành thời gian cho con cái.

  C. Bố mẹ tôi quá bận việc để có thời gian cho con cái.

  D. Bố mẹ tôi hiếm khi có thời gian cho con cái vì họ quá bận việc.

  Chúng ta có công thức: Adj + As/Though S V : mặc dù

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 913

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON