ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

  • A. 75 gam.
  • B. 150 gam.
  • C. 220 gam.
  • D. 300 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  số mol CO2 là: 

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{V}{{22,4}} = \frac{{1,68}}{{22,4}} = 0,075(mol)\)

  Phương trình hóa học:

  CO2     +    KOH → KHCO3

  0,075 → 0,075 (mol)

  Số gam dung dịch KOH cần để thu được muối KHCO3

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\)

  \( \Rightarrow {m_{dd}} = \frac{{{m_{ct}}.100}}{{C\% }}\)

  \( = \frac{{0,075 \times 56 \times 100}}{{5,6}} = 75g\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON