ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

  • A. H2SO4
  • B. NaCl  
  • C. Ca(OH)2 
  • D. K2SO4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong môi trường bazơ dung dịch làm làm phenolphtalein không màu thành màu hồng. Trong dung dịch trung tính và axit phenolphtalein không màu

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1