YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

  • A. H2SO4
  • B. NaCl  
  • C. Ca(OH)2 
  • D. K2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong môi trường bazơ dung dịch làm làm phenolphtalein không màu thành màu hồng. Trong dung dịch trung tính và axit phenolphtalein không màu

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON