ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

  • A. H2SO4
  • B. NaCl  
  • C. Ca(OH)2 
  • D. K2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong môi trường bazơ dung dịch làm làm phenolphtalein không màu thành màu hồng. Trong dung dịch trung tính và axit phenolphtalein không màu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF