ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chỉ dùng nước có thể nhận biết chất rắn nào trong 4 chất rắn sau đây :

  • A. Zn(OH)2 
  • B. Fe(OH)2
  • C. NaOH
  • D. Al(OH)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Zn(OH)2 , Fe(OH)2  và  Al(OH)3 đều là những hidroxit không tan trong nước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7928

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF