ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

  • A. 17,645 gam
  • B. 16,475 gam
  • C. 17,475 gam
  • D. 18,645 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đổi 200ml = 0,2 lít

  Số mol Ba(OH)2 là:

   \({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {C_M}.V = 0,2.0,4 = 0,08(mol)\)

  Số mol dung dịch H2SO4 là: 

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {C_M}.V = 0,25.0,3 = 0,075(mol)\)

  Phương trình hóa học: Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

  Lập tỉ lệ số mol chất trên hệ số phản ứng ta có:

  \(\frac{{{n_{Ba{{(OH)}_2}}}}}{1}:\frac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{1} \Leftrightarrow 0,08 > 0,075\) 

  ⇒ Bazơ dư, ta tính khối lượng kết tủa dựa vào số mol axit

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

                    0,075 →    0,075

  Số gam kết tủa là: m = n.M = 0,075.233 = 17,475 (gam)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1