ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

  • A. 17,645 gam
  • B. 16,475 gam
  • C. 17,475 gam
  • D. 18,645 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đổi 200ml = 0,2 lít

  Số mol Ba(OH)2 là:

   \({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {C_M}.V = 0,2.0,4 = 0,08(mol)\)

  Số mol dung dịch H2SO4 là: 

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {C_M}.V = 0,25.0,3 = 0,075(mol)\)

  Phương trình hóa học: Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

  Lập tỉ lệ số mol chất trên hệ số phản ứng ta có:

  \(\frac{{{n_{Ba{{(OH)}_2}}}}}{1}:\frac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{1} \Leftrightarrow 0,08 > 0,075\) 

  ⇒ Bazơ dư, ta tính khối lượng kết tủa dựa vào số mol axit

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

                    0,075 →    0,075

  Số gam kết tủa là: m = n.M = 0,075.233 = 17,475 (gam)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF