ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

  • A. Phenolphtalein
  • B. Quỳ tím
  • C. dd H2SO4
  • D. dd HCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi nhỏ dung dịch H2SO4 vào trong 2 mẫu thử:

  Dung dịch thấy xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch Ba(OH)2

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 (kết tủa trắng) + 2H2O

  Dung dịch không có hiện tượng gì là dung dịch KOH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON