YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào tác dụng được với dung dịch HCl?

  • A. Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2
  • B. Cu(OH)2, NaOH
  • C. NaOH, Ba(OH)2
  • D. Cu(OH)2, Ba(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tất cả các bazơ đã cho đều phản ứng với dung dịch HCl.

  Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

  NaOH + HCl → NaCl + H2O

  Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116190

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON