ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy các bazơ  bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

  • A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
  • B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
  • C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2
  • D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhiệt phân hidroxit tạo oxit bazơ không thể sử dụng những hidroxit của kim loại kiềm, kiềm thổ như NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)vì oxit của nó là CaO, K2O... sẽ tan ngay trong nước tạo lại hidroxit.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7937

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1