YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của là:

  • A. 16,05 gam.
  • B. 32,10 gam
  • C. 48,15 gam.
  • D. 72,25 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình hóa học:

  2Fe(OH)3 (t0) → Fe2O3 + 3H2O

      0,3                    0,15

  Chất rắn thu được là Fe2O3

  Số mol Fe2O3:

   \({n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{m}{M} = \frac{{24}}{{160}} = 0,15(mol)\)

  Khối lượng Fe(OH)3 đem nhiệt phân là:

  m = n.M = 0,3.107 = 32,1 (gam)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON