ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của là:

  • A. 16,05 gam.
  • B. 32,10 gam
  • C. 48,15 gam.
  • D. 72,25 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình hóa học:

  2Fe(OH)3 (t0) → Fe2O3 + 3H2O

      0,3                    0,15

  Chất rắn thu được là Fe2O3

  Số mol Fe2O3:

   \({n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{m}{M} = \frac{{24}}{{160}} = 0,15(mol)\)

  Khối lượng Fe(OH)3 đem nhiệt phân là:

  m = n.M = 0,3.107 = 32,1 (gam)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON