ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

   

  • A. 1973 - 1982
  • B. 1973 - 1988
  • C. 1973 - 1990
  • D. 1973 - 1985
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trong khoảng từ năm 1973 đến năm 1982.

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1