YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

   

  • A. 1973 - 1982
  • B. 1973 - 1988
  • C. 1973 - 1990
  • D. 1973 - 1985

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trong khoảng từ năm 1973 đến năm 1982.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON