ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Hãy chỉ ra nội dung của chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng thống B. Clintơn 

   

  • A. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ
  • B. Bảo đảm an ninh với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu 
  • C. Sử dụng khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác
  • D. Tất cả A, B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nội dung của chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng thống B. Clintơn là:

  + Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ

  + Bảo đảm an ninh với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu 

  + Sử dụng khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1