YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Hãy chỉ ra nội dung của chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng thống B. Clintơn 

   

  • A. Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ
  • B. Bảo đảm an ninh với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu 
  • C. Sử dụng khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác
  • D. Tất cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nội dung của chiến lược "Cam kết và mở rộng" của Tổng thống B. Clintơn là:

  + Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh kinh tế Mĩ

  + Bảo đảm an ninh với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu 

  + Sử dụng khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON