AMBIENT
 • Câu hỏi:


  Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 
   

  • A. Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
  • B. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú
  • C. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh
  • D. Là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai và nhanh chóng áp dụng nó vào sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>