ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào? 

   

  • A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ
  • B. Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước Xã hội chủ nghĩa
  • C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản:

  + Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ

  + Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước Xã hội chủ nghĩa

  + Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1