YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào? 

   

  • A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ
  • B. Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước Xã hội chủ nghĩa
  • C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản:

  + Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh của Mĩ

  + Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước Xã hội chủ nghĩa

  + Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF