ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Nguồn lợi nhuận mà Mĩ thu được trong Chiến tranh thế giới thứ hai chủ yếu là từ nguồn nào? 

   

  • A. Cho vay nặng lãi
  • B. Cho thuê các căn cứ quân sự ở các châu lục
  • C. Buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh
  • D. Chiến lợi phẩm thu được sau các trận đánh với phát xít
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguồn lợi nhuận mà Mĩ thu được trong Chiến tranh thế giới thứ hai chủ yếu là từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh.

  Đáp án C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1