YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Nguồn lợi nhuận mà Mĩ thu được trong Chiến tranh thế giới thứ hai chủ yếu là từ nguồn nào? 

   

  • A. Cho vay nặng lãi
  • B. Cho thuê các căn cứ quân sự ở các châu lục
  • C. Buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh
  • D. Chiến lợi phẩm thu được sau các trận đánh với phát xít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguồn lợi nhuận mà Mĩ thu được trong Chiến tranh thế giới thứ hai chủ yếu là từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF