AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành công lớn của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?

  • A. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống
  • B. Thành công lớn của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô
  • C. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>