ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thành công lớn của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?

  • A. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống
  • B. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô
  • C. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Thành công lớn của Mĩ trong chính sách đối ngoại là:

  + Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống

  + Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô

  + Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới

  Đáp án D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1