YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thành công lớn của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?

  • A. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống
  • B. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô
  • C. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Thành công lớn của Mĩ trong chính sách đối ngoại là:

  + Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống

  + Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô

  + Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF