YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ngày 11 - 7 - 1995 đánh dấu sự kiện gì trong quan hệ đối ngoại của chính phủ Mĩ? 

   

  • A. Xô - Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh
  • B. Bình thường hóa quan hệ với Việt Nam
  • C. Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc
  • D. Bình thường hóa quan hệ với Cuba

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngày 11 - 7 - 1995 đánh dấu sự kiện gì trong quan hệ đối ngoại của chính phủ Mĩ thì Mĩ đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON