AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày 11 - 7 - 1995 đánh dấu sự kiện gì trong quan hệ đối ngoại của chính phủ Mĩ? 

   

  • A. Xô - Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh
  • B. Bình thường hóa quan hệ với Việt Nam
  • C. Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc
  • D. Bình thường hóa quan hệ với Cuba

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>