ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công thức tính diện tích xung quanh \(S_{xq}\) của hình nón có đường sinh l, bán kính đáy r

  • A. \({S_{xq}} = 4\pi rl\)
  • B. \({S_{xq}} = 2\pi rl\)
  • C. \({S_{xq}} = \pi rl\)
  • D. \({S_{xq}} = 3\pi rl\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy r, chiều cao h và đường sinh l: \({S_{xq}} = \pi rl\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON