YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chức năng của mô biểu bì:

  • A. Nâng đỡ liên kết các cơ quan
  • B. Co dãn tạo nên sự vận động
  • C. Bảo vệ, hập thụ và tiết
  • D. Tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều khiển hoạt động các cơ quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mô biểu bì bảo vệ các cơ quan bên trong bởi tác động bên ngoài, hấp thụ trên bề mặt và thải các chất bã ra khỏi cơ thể.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>