AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi cơ co, bắp cơ ngắn lại và to ra là do:

  • A. Các tơ cơ mảnh và tơ cơ dày cùng rút ngắn
  • B. Chỉ có tơ cơ mảnh rút ngắn, các tơ cơ dày giữ nguyên
  • C. Các tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố các tơ cơ mảnh
  • D. Các tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi các tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ co ngắn lại và phình to ra.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>