AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi tổng hợp prôtêin của tế bào là:

  • A. Bộ máy gôngi
  • B. Ti thể
  • C. Ribôxôm
  • D. Trung thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ribôxôm trượt trên mARN và đọc mã di truyền để tạo ra protein.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>