AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tế bào hồng cầu có đặc điểm:

  • A. Không màu, có nhân, kích thước khá lớn
  • B. Màu hồng, có nhân, không có hình dạng nhất định
  • C. Màu hồng, không nhân, hình đĩa lõm 2 mặt
  • D. Hình đĩa lõm 2 mặt, trong suốt, có nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhờ phân tử hemglobin làm hồng cầu có màu hồng. Hồng cầu tiêu giảm nhân, hình đĩa lõm hai mặt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>