YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Da có cấu tạo 3 lớp lần lượt từ ngoài vào trong là:

  • A. Lớp biểu bì, lớp mỡ, lớp bì
  • B. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ
  • C. Lớp bì, lớp biểu bì, lớp mỡ
  • D. Lớp mỡ, lớp biểu bì, lớp bì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Da người có cấu tạo gồm ba lớp: Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>