AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tế bào là:

  • A. Đơn vị cấu tạo, đơn vị chức năng của cơ thể
  • B. Đơn vị cấu trúc của cơ thể
  • C. Đơn vị trọng lượng riêng của cơ thể
  • D. Đơn vị năng lượng của cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sống, đồng thời là đơn vị chức năng của cơ thể, mỗi tế bào có thể thực hiện tất cả các chức năng của một cơ thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>