AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tế bào bạch cầu limpho B tham gia bảo vệ cơ thể bằng cơ chế:

  • A. Thực bào
  • B. Tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên
  • C. Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm virut, vi khuẩn
  • D. Gồm a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi có kháng nguyên lạ xâm nhập, sau khi vượt qua hàng rào bảo vệ trước đó thì tế bào bạch cầu limpho B sẽ tiết kháng thể đặc hiệu để tiêu diệt kháng nguyên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>