YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Diễn biến nào sau đây xảy ra ở khoang miệng? 

  • A. Tinh bột biến đổi thành glucôzơ
  • B. Lipit biến đổi thành glyxêrin và axit béo
  • C. Tinh bột biến đổi thành đường mantôzơ
  • D. Prôtêin thành axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở khoang miệng có enzim amilaza có khả năng phân giải tinh bột tạo thành các phân tử nhỏ hơn như mantozo.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19812

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON