YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Diễn biến nào sau đây xảy ra ở khoang miệng? 

  • A. Tinh bột biến đổi thành glucôzơ
  • B. Lipit biến đổi thành glyxêrin và axit béo
  • C. Tinh bột biến đổi thành đường mantôzơ
  • D. Prôtêin thành axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở khoang miệng có enzim amilaza có khả năng phân giải tinh bột tạo thành các phân tử nhỏ hơn như mantozo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA