YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các thành phần cấu tạo của tế bào gồm:

  • A. Màng sinh chất, lưới nội chất và nhân
  • B. Màng sinh chất, chất tế bào và nhân
  • C. Bộ máy gôngi, lưới nội chất và ti thể
  • D. Trung thể, nhiễm sắc thể và nhân con

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Màng sinh chất, tế bào chất và nhân là 3 thành phần cơ bản của tế bào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA