AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi chứa các tế bào thụ cảm thị giác là:

  • A. Màng cứng
  • B. Màng giác
  • C. Màng mạch
  • D. Màng lưới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Màng lưới là nơi tập trung các tế bào thị giác, gồm tế bào hình que và tế bào hình nón, tiếp nhận các loại ánh sáng với cường đọ sáng khác nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>