YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \({3^{2x + 1}} - {4.3^x} + 1 = 0\) có hai nghiệm phân biệt \({x_1},{x_2}\) trong đó \({x_1} < {x_2}.\) Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \({x_1} + {x_2} = - 2\)
  • B. \({x_1} . {x_2} = - 1\)
  • C. \(2{x_1} + {x_2} = 0\)
  • D. \({x_1} +2 {x_2} = - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  {3^{2x + 1}} - {4.3^x} + 1 = 0\\
   \Leftrightarrow 3.{\left( {{3^x}} \right)^2} - {4.3^x} + 1 = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{3^x} = 1}\\
  {{3^x} = \frac{1}{3}}
  \end{array} \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x = 0}\\
  {x =  - 1}
  \end{array}} \right.} \right.\\
   \Rightarrow {x_1} =  - 1,{x_2} = 0
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 383

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF