YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phương trình \({2^{2 + x}} - {2^{2 - x}} = 15\) có bao nhiêu nghiệm?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 0
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  {2^{2 + x}} - {2^{2 - x}} = 15\\
   \Leftrightarrow {4.2^x} - \frac{4}{{{2^x}}} - 15 = 0
  \end{array}\\
  \begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 4.{({2^x})^2} - {15.2^x} - 4 = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{2^x} = 4}\\
  {{2^x} =  - \frac{1}{4}(L)}
  \end{array}} \right.\\
   \Leftrightarrow {2^x} = 4 \Leftrightarrow x = 2
  \end{array}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 384

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF