YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \({3^{2x + 1}} - {4.3^x} + 1 = 0\) có hai nghiệm phân biệt \({x_1},{x_2}\) trong đó \({x_1} < {x_2}.\) Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \({x_1} + {x_2} = - 2\)
  • B. \({x_1} . {x_2} = - 1\)
  • C. \(2{x_1} + {x_2} = 0\)
  • D. \({x_1} +2 {x_2} = - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  {3^{2x + 1}} - {4.3^x} + 1 = 0\\
   \Leftrightarrow 3.{\left( {{3^x}} \right)^2} - {4.3^x} + 1 = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {{3^x} = 1}\\
  {{3^x} = \frac{1}{3}}
  \end{array} \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x = 0}\\
  {x =  - 1}
  \end{array}} \right.} \right.\\
   \Rightarrow {x_1} =  - 1,{x_2} = 0
  \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 383

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON