YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm P là tích các nghiệm của phương trình  \({2^{{x^2} - x}} - {2^{x + 8}} = 8 + 2x - {x^2}.\)

  • A. P=-4
  • B. P=-6
  • C. P=-8
  • D. P=-10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt: \(\left\{ \begin{array}{l} u = {x^2} - x\\ v = x + 8 \end{array} \right. \)

  \(\Rightarrow v - u = 8 + 2x - {x^2}.\)  

  Khi đó phương trình trở thành: 

  \({2^u} - {2^v} = v - u \Leftrightarrow {2^u} + u = {2^v} + v \)

  \(\Rightarrow f(u) = f(v).\)  

  Xét hàm số: 

  \(f(t) = {2^t} + t,\,f'(t) = {2^t}\ln > 0,\forall t \in \mathbb{R}\)  

  \(\Rightarrow f'(t)\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\) 

  Mà \(f(u) = f(v) \Rightarrow u = v \)

  \(\Leftrightarrow {x^2} - x = x + 8 \)

  \(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 4\\ x = - 2 \end{array} \right.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF