YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm P là tích các nghiệm của phương trình  \({2^{{x^2} - x}} - {2^{x + 8}} = 8 + 2x - {x^2}.\)

  • A. P=-4
  • B. P=-6
  • C. P=-8
  • D. P=-10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt: \(\left\{ \begin{array}{l} u = {x^2} - x\\ v = x + 8 \end{array} \right. \)

  \(\Rightarrow v - u = 8 + 2x - {x^2}.\)  

  Khi đó phương trình trở thành: 

  \({2^u} - {2^v} = v - u \Leftrightarrow {2^u} + u = {2^v} + v \)

  \(\Rightarrow f(u) = f(v).\)  

  Xét hàm số: 

  \(f(t) = {2^t} + t,\,f'(t) = {2^t}\ln > 0,\forall t \in \mathbb{R}\)  

  \(\Rightarrow f'(t)\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\) 

  Mà \(f(u) = f(v) \Rightarrow u = v \)

  \(\Leftrightarrow {x^2} - x = x + 8 \)

  \(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 4\\ x = - 2 \end{array} \right.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON