YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm m để phương trình \(\log _{\sqrt 3 }^2x - m{\log _{\sqrt 3 }}x + 1 = 0\) có nghiệm duy nhất.

  • A.  \(m=\pm1\)
  • B.  \(m=\pm3\)
  • C.  \(m=\pm 2\)
  • D. Không tồn tại m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \(t = {\log _{\sqrt 3 }}x.\)

  Bất phương trình trở thành: \({t^2} - mt + 1 = 0.\) 

  Để phương trình \(\log _{\sqrt 3 }^2x - m{\log _{\sqrt 3 }}x + 1 = 0\) có nghiệm duy nhất thì phương trình \({t^2} - mt + 1 = 0\) phải có nghiệm kép.

  Điều này xảy ra khi: 

  \(\Delta = {m^2} - 4 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} m = 2\\ m = - 2 \end{array} \right.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON