• Câu hỏi:

  Cho một mạch điện gồm biến trở Rx mắc nối tiếp với tụ điện có \(C = 63,8\mu F\) và một cuộn dây có điện trở thuần r = 70W, độ tự cảm \(L = \frac{1}{\pi }H\). Đặt vào hai đầu một điện áp U=200V có tần số f = 50Hz.  Giá trị của Rx để công suất của mạch cực đại và giá trị cực đại đó lần lượt là 

   

  • A. \(0\Omega \,;\,378,4W\)
  • B. \(20\Omega \,;\,378,4W\)
  • C. \(10\Omega \,;\,78,4W\)
  • D. \(30\Omega \,;\,100W\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC