• Câu hỏi:

  Công suất tỏa nhiệt trong mạch điện xoay chiều  phụ thuộc vào 

  • A. Điện trở thuần R  
  • B. Cảm kháng         
  • C. Dung kháng       
  • D. điện trở và tổng trở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC