AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. Điện trở R=50(\(\Omega\)), cuộn dây thuần cảm \(L=\frac{1}{\pi }(H)\)và tụ  \(C=\frac{10^{-3}}{22\pi }(F)\). Điện áp hai đầu mạch: \(u=260\sqrt{2}cos(100\pi t)(V)\). Tìm giá trị đúng của công suất toàn mạch.

  • A. 180W
  • B. 20W
  • C. 200W
  • D. 100W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cảm kháng: 

  \(Z_L=\omega L=100\pi.\frac{1}{\pi }=100\Omega\)

  Dung kháng:

   \(Z_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{100\pi.\frac{10^{-3}}{22\pi }}=220\Omega\)

  Tổng trở: 

  \(Z=\sqrt{R^{2}+(Z_L-Z_C)^{2}}=130\Omega\)

  Vậy công suất toàn mạch: 

  \(\begin{array}{l} P = UIcos\varphi = R{I^2}\\ = \frac{{{U_{AB}}}}{{{Z_{AB}}}}.R = {(\frac{{260}}{{130}})^2}.50\\ = 200W \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>