YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = U0 cos(ωt + φ) ( với Uvà ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó 

  • A. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.
  • B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần. 
  • C. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.
  • D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 42498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA