AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Biết cảm kháng lớn hơn dung kháng. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi, Nếu cho điện dung C tăng thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ

   

  • A. Tăng đến một giá trị cực đại rồi sẽ giảm
  • B. Không thay đổi
  • C. Luôn tăng
  • D. Luôn giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ số công suất của mạch :

   \(cos\varphi=\frac{R}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})}}\)

  Do \(\omega L> \frac{1}{\omega C}\)  nên khi tăng tần số dòng điện thì \(\omega L- \frac{1}{\omega C}\) sẽ luôn tăng.

  => Hệ số công suất của mạch luôn giảm

  Công suất tiêu thụ của mạch \(P=\frac{U^2}{R}.cos^2\varphi\) sẽ luôn giảm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>