AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là : \(U_{AB}=10\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{4})(V)\) và cường độ dòng điện qua mạch : \(i=3\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{12})(A)\).Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là?

  • A. 150W
  • B. 200W
  • C. 90W
  • D. 180W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(I=\frac{I_0}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=3(A).\)

  \(U=\frac{U_0}{\sqrt{2}}=\frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=120(V).\)

  Mặt khác :

  \(\begin{array}{l} {\varphi _u} - {\varphi _i} = \varphi \\ \to \varphi = 100\pi t - \frac{\pi }{4} - (100\pi t + \frac{\pi }{{12}})\\ \to \varphi = - \frac{\pi }{3} \end{array}\)

  Vậy, \(cos\varphi=cos(-\frac{\pi }{3})=\frac{1}{2}\)

  Suy ra công suất tiêu thụ của đoạn mạch là :

   \(P=UIcos\varphi=120.3.\frac{1}{2}=180(W)\)

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>