• Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = Uocosωt ( Uovà ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm có biến trở R, tụ điện có dung kháng 80\(\sqrt 3 \)Ω, cuộn cảm có điện trở thuần 30 Ω và cảm kháng 50\(\sqrt 3 \)Ω. Khi điều chỉnh trị số của biến trở R để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

  • A. \(\frac{1}{{\sqrt 2 }}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • C. \(\frac{2}{{\sqrt 7 }}\)
  • D. \(\frac{3}{{\sqrt 7 }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC