AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí NO đo ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m là:

  • A. 5,6.
  • B. 11,2.
  • C. 8,4.
  • D. 16,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)+ NO + 2H2O
  0,15                                  0,15
  ⇒ m Fe = 0,15. 56 = 8,4 gam 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>