AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong môi trường khí trơ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm gồm:

  • A. FeO, NO2, O2.
  • B. Fe2O3, NO2, O2.
  • C. Fe3O4, NO2, O2.
  • D. Fe, NO2, O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Do oxi tạo ra nên oxi hóa FeO thành Fe2O3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>