AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe \(\xrightarrow{x}\) FeCl3 \(\xrightarrow{y}\) Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là?

  • A. HCl, NaOH.
  • B. Cl2, NaOH.
  • C. NaCl, Cu(OH)2.
  • D. HCl, Al(OH)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Fe muốn lên Fe3+ cho tác dụng với chất oxi hóa mạnh → x là Cl2 ( Loại A,C,D)

  Muối clorua tạo hidroxit cho phản ứng với bazơ→ NaOH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>