ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: FeCO3; FeS; Fe3O4; Fe(OH)2. Nếu hòa tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là:

  • A. FeCO3.
  • B. Fe(OH)2.
  • C. Fe3O4.
  • D. FeS.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  sự trao đổi e nhiều sẽ tạo ra nhiều mol khí 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP